Miroslava Žideková

VITAJTE

na webovej stránke určenej pre všetkých učiteľov, ktorí si chcú doplniť svoje vedomosti z jednotlivých predmetov a pritom sa zabaviť prostredníctvom hravých kvízov, pracovných listov, hier a multimediálnych plagátov. Okrem toho tu nájdeš kvalitné prezentácie, poznámky, odkazy na zaujímavé zdroje.  

Moje Meno je Miroslava a som učiteľkou na strednej škole v Bratislave. Učím slovenský jazyk a literatúru, pretože materinský jazyk je bránou k úspešnému vzdelávaniu našej mládeže. Mojím cieľom je prinavrátiť žiakom príjemné zážitky z aktuálne "najneobľúbenejšieho" predmetu, fantáziu a ponaučenie z literárnych textov,  fascináciu z nadčasovosti tém literárnych diel a kreativitu pri práci s jazykovým textom. Vyskúšajte to spolu so mnou. 


Čo tu nájdeš?


VZDELANIE JE SCHOPNOSŤ POROZUMIEŤ DRUHÝM. 

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE


KALENDÁR