O mne

KTO SOM?

Moje Meno je Miroslava a som učiteľkou na strednej škole v Bratislave. Učím slovenský jazyk a literatúru, pretože materinský jazyk je bránou k úspešnému vzdelávaniu a budúcnosti našej mládeže. Mojím cieľom je prinavrátiť žiakom príjemné zážitky z "najneobľúbenejšieho" predmetu, fantáziu a ponaučenie z literárnych textov,  fascináciu z nadčasovosti tém diel a kreativitou pri práci s jazykovým textom. Vyskúšajte to spolu so mnou.