Študijné materiály

POZNÁMKY - slovenský jazyk

Prezentácia - Komunikácia (Canva)


Prezentácia - Komunikácia v školskom prostredí

komunikacia 2.pptx

Učebný materiál - Komunikácia a Spracovanie informácií


Jazyková komunikácia, Spracovanie informacií .pdf

POZNÁMKY - literatúra


Dokumenty pre maturantov:

POVINNÍ AUTORI A.pdf
kritéria písomnej slohovej práce.pdf

Povinní autori

Kritéria hodnotenia slohovej práce

Prezentácia - povinní autori

AUTORI A ŠTANDARDIZOVANÉ LITERÁRNE DIELA.pptx